Markedsanalyse - Fra innsikt til bedre lønnsomhet

Markedsanalyser bør gjennomføres løpende som en naturlig del av forretningsprosessen. Forståelse av potensialet av analyser samt å lære organisasjonene å bruke denne innsikten, er helt avgjørende for å være konkurransedyktig. Hvilke markedstiltak er riktige nå? Hva gjør kundene og konkurrentene dine? En markedsanalyse vil gi deg bedre innsikt og et bedre beslutningsgrunnlag.

Å forstå kundene dine er nøkkelen til suksess for enhver bedrift. Hvis du ikke har forståelse for hvem kundene dine er, vil du ha problemer med å utvikle produkter som tilpasset kundens behov, og det blir vanskelig å utvikle en vellykket markedsføringsstrategi.

Det er her en markedsanalyse kommer inn. Det kan høres ut som en stor og kompleks prosess, men heldigvis er det ikke det.

Hva er en markedsanalyse?

En markedsanalyse er en grundig vurdering av dagens marked. Når du har gjennomført en markedsanalyse, vil du ha en bedre forståelse av volumet og verdien av ditt markedet, potensielle kundesegmenter, kundereisen, konkurransesituasjonen, hindringene/utfordringer samt bransjeforskrifter.

Hvorfor bør du lage en markedsanalyse?

Enten du skal lage en Lean plan eller en detaljert forretningsplan for en din bedrift eller en investor, forventes det at du har gjort en markedsanalyse. En markedsanalyse skal ikke bare gjennomføres fordi du skal lage en markedsplan, men fordi den vil hjelpe deg å legge en bedre strategi og øke lønnsomheten.

Når du har har bedre inngående kunnskap om ditt marked, vil du være bedre posisjonert til å utvikle produkter og tjenester som kundene dine kommer til å elske. Og selv om det å dykke inn i markedsundersøkelser kan virke som en stor og kompleks oppgave, kan den deles opp i fire enkle elementer:

  • Bransjeoversikt: Du får oversikt over dagens situasjon i din bransjen og hvordan fremtidsutsiktene for bransjen ser ut.
  •  
  • Målgruppe: Hvem er egentlig dine kunder? Hvor stort er kundegrunnlaget ditt, hva deres behov er, og demografien.
  •  
  • Konkurransesituasjonen: Hva er konkurrentenes posisjon, styrker og svakheter.
  •  
  • Pris og forcast: Prissettingen din vil bestemme hvordan du skal posisjonerer din bedrift, og forcasten vil fortelle deg om hvilke deler av markedet du skal posisjonere deg i.
  •  

Hvordan gjennomføre en markedsanalyse?

En markedsanalyse kan lages ved å følge disse fire stegene. La oss gå nærmere inn på hvert steg, slik at du vet nøyaktig hva som trengs for å gjennomføre markedsanalyse.

Steg 1: Bransjeoversikt

Her skal du beskrive bransjen din og hvilken retning den beveger seg i. Har skal du også inkludere viktige beregninger som størrelse, trender og anslått vekst.

En bransjeanalyse er annerledes enn en markedsundersøkelser. Når du ser på bransjen din, ser du på alle bedriftene som du sammenligner deg med. Mens i en markedsundersøkelse, vil du lærer om kundene dine.

Ved å gjøre en bransjeanalyse, viser du investorer og eiere at du forstår det store bildet og bransjen du konkurrerer i. Enda viktigere er at du vil avdekke om etterspørselen etter dine varer og tjeneste vil øke i fremtiden og hvor konkurransedyktig du er.

Hvis du for eksempel selger mobiltelefoner, ønsker du vite om etterspørselen av mobiltelefoner vil vokser eller avta. Skal du åpne en restaurant, ønsker du å vite hvordan trendene for å spise ute er. Kommer folk til å spise mer på restauranter i fremtiden? Eller krymper markedet når forbrukerne benytter seg av leveringstjenester for dagligvarer?

Steg 2: Definer din målgruppe

Din målgruppe er den viktigste delen av bransjeanalysen. Det er her du forklarer hvem din ideelle kunde er.

Det kan hende du opplever at du gjennom analysen identifiserer forskjellige typer kunder. Når du har mer enn én type kunde, gjør du det som kalles markedssegmentering. Det er her du grupperer lignende kundetyper i segmenter og beskriver egenskapene til hvert segment.

Du må starte bredt og avgrense ditt søk ved å definere følgende elementer.

Hvor stort er ditt marked

I motsetning til bransjestørrelse, som vanligvis måles i norske kroner, er markedsstørrelsen hvor mange potensielle kunder det er for ditt produkt eller din tjeneste. Vi har en flott metode for å finne ut av markedsstørrelsen din som du kan lese om her.

Demografi

Beskriv kundens alder, kjønn, utdanning, inntekt. Om du skulle male et bilde av den perfekte kunde, er det her du vil beskrive hvordan de ser ut.

Plassering

Hvor holder kundene dine til? Et spesifikt land, region, stat, by, fylke, vil du beskrive det her. Du kan til og med oppleve at kundebasen din er segmentert basert på beliggenhet som kan hjelpe deg med å bestemme hvor du skal gjøre forretninger.

Adferdsmønsteret til dine kunder

Her trenger du å komme inn i hode på dine kundene, kjenne deres behov og hvordan de reagerer. Hva de liker og liker ikke? Hvordan de lever? Hvordan personligheten deres er. Dette kan også hjelpe deg til å bedre analysere konkurransen.

Atferd

Dette er et tillegg til adferdsmønster til dine kunder. Hvordan kundene dine kjøper dine varer og tjenester.

Trender

Kundens atferd endrer seg hele tiden. Hvis du oppdager endringer av trender i din målgruppe, skal de defineres her.

Steg 3: Konkurransen

En markedsanalysen er ikke fullstendig uten å tenke på konkurransen. Utover å vite hvem dine konkurrenter er, vil en god konkurrentanalyse avdekke konkurrentenes styrker og svakheter som du kan dra nytte av. Med denne kunnskapen kan du differensiere deg ved å tilby produkter og tjenester som fyller hull som ikke finnes på markedet.

Når du analyserer konkurransen, bør du ta en titt på følgende områder.

Direkte konkurrenter

Dette er bedrifter som tilbyr veldig like produkter og tjenester. De potensielle kundene dine kjøper antagelig for øyeblikket fra disse bedriftene.

Indirekte konkurrenter

Tenk på indirekte konkurranse som alternative løsninger på problemet du skal løse. Dette er spesielt nyttig og viktig for bedrifter som bringer helt nye produkter eller tjenester til markedet. Den første produktene og tjenesten som ble lansert på internett, konkurrerte for eksempel ikke med andre online aktører – konkurransen var med papiravisen, dm´er og andre analoge tjenester.

Hvordan er du annerledes

Du vil ikke sammenligne deg med dine konkurrenter. Sørg for å diskutere hvordan bedriften, produktet eller tjenesten din er annerledes enn det konkurrentene tilbyr. For eksempel en frisørsalonger, kan din differensiering være beliggenhet, åpningstider, typer tjenester, atmosfære eller pris.

Inngangsbarrierer

Beskriv hvordan du forhindre at nye bedrifter konkurrerer med deg. Kanskje har du en bra beliggenhet, eller kanskje har du patenter som beskytter produkter og tjenester.

Den beste måten å avdekke konkurranse på er å snakke med potensielle kunder og spørre hvor de for øyeblikket kjøper de samme produktene og tjenesten fra og hvilke alternative løsninger de bruker for å løse problemet du skal løser. Å bruke litt tid på Google for å finne ut hvilke andre produkter og tjenester som finnes i markedet er selvfølgelig en god idé.

Steg 4: Prising og fremtidsutsikter

Det siste delen i en markedsanalyse er å finne ut prisene dine og lage salgsprognoser for bedre å forstå hvilken del av markedet du tror du kan posisjonere deg i.

Tenk først på prisene dine. Selvfølgelig bør du sørge for at prisen er mer enn hva det koster deg å lage og levere ditt produkt eller din tjeneste. Men utover det, tenk på hvilket budskapet prisen sender til forbrukerne.

Kunder knytter vanligvis høye priser til kvalitet. Men hvis dine priser ligger i den øvre enden av spekteret, må du sørge for at resten av markedsføringen også signaliserer at du leverer et produkt eller en tjeneste av høy kvalitet. Fra hvordan bedriften din fremstår, visuell profil som logo og kundeservice, bør høye priser gi en opplevelse av kvalitet gjennom hele kundereisen.

I den andre enden av spekteret konkurrerer du kanskje som et rimelig alternativ til andre produkter eller bedrifter. Her må du sørge for at markedsføringen og all kommunikasjon med målgruppen speiler dette.

Når du har en ide om prisene dine, bør du tenke på hvor mye du kan forventer å selge. Din analyse av bransjen vil nå bli viktig når du tenker på hvor mye av det totale markedet du forventer å ta. Hvis du for eksempel åpner en ny type matbutikk, ønsker du vite hvor mye folk bruker på dagligvarer i ditt område. Din prognose bør gjenspeile en realistisk del av den totale forbruket. Det er sannsynligvis ikke realistisk å ta 50 prosent av dette markedet i løpet av det første året.

Gjør imidlertid ikke feilen med å anta at du lett kan få 1 prosent av et veldig stort marked. 1 prosent av et marked på 3 milliarder er fremdeles 30 millioner, og selv om 1 prosent virker som et lite, oppnåelig mål, må du forstå og forklare hvordan du faktisk skaffe skaffe deg dette volumet av kunder.

Når du bygger din prognose, bruk den som et mål for bedriften din og spore det faktiske salget sammenlignet med det du hadde håpet at du ville selge. Verktøy som Live plan kan hjelpe deg med å sammenligne prognosen din automatisk med regnskapsdataene dine. Men selv om du bruker et regneark, vil sporing av fremdriften hjelpe deg med å justere forretningsstrategien raskt slik at du kan gjøre mer av det som fungerer og mindre av det som ikke gjør det.

En god markedsanalyse er helt avgjørende

Å lage en god markedsanalyse er helt avgjørende og gir deg innsikten du trenger. Den vil hjelpe deg å avdekke blindsoner og gjøre deg i stand til å konkurrere mot produkter og andre bedrifter i din bransjen. Enda viktigere, den vil hjelpe deg til å forstå kundene dine, slik at du kan levere kundeservice i verdensklasse.

Markedsanalyse

Nøkkelen til å forstå dine kunder og ditt marked.

Konkurrentanalyse

Skaff deg innsikt og kom dine konkurrenter i forkjøpet.

Bedre innsikt er kjernen til bedre og målrettet markedsføring

Ved hjelp av våre analysetjenester kan vi hjelpe deg med å forstå dine kunder, prospekts sin kjøpsprosess og forbedre kundereisen fra start til mål.

Fra innsikt til økt lønnsomhet

Våre verktøy knytte din kundebase til eksisterende og potensielle markeder. Vi gir deg innsikten slik at du økt din lønnsomhet.