Kjære Markedssjef - Det er på tide å våkne, du er dårligst i klassen!

Den beste investeringen du kan gjøre for deg og din organisasjon er å følge med i timen. Her er ti konkrete grep du kan gjøre allerede nå!

Hvilke markedstiltak er riktige i situasjonen vi er i nå? Hva gjør dine kunder, og hva gjør konkurrentene dine?

Det handler ikke om vilje, men om kultur. Vi har vært gjennom en storm og den har snudd opp ned på måten vi må tenke på i fremtiden. Stormen er ikke over og det vil ta mange år før vi helt skjønner og ser konturene av endringene vi må forholde oss til. Mange bransjer har allerede kjent på dette og enda flere bedrifter har erfart hvor tøft den siste tiden har vært. Mange aktører har måtte legge ned og enda flere står for tur om vi ikke tar grep og tilpasser oss fremtiden.

Du tenker sikkert at «dette gjelder ikke meg». Men i møte med komplekse og uoverskuelige endringer, er det fort gjort som leder å bli oppgitt. Noen kutter gjerne litt i kostnadene og håper at det hele går over, mens andre gjør overfladiske grep for å vise at digitalisering står på agendaen.

Norske bedrifter anser seg selv til å være langt fremme når det gjelder digitalisering. Denne sviktende virkelighetsoppfatningen er kanskje det farligste av alt. Når verden endrer seg i et rasende tempo, er det ikke nok å lansere en ny app, eller bruker en større del av IT-budsjettene på å holde liv i gamle og utdaterte systemer, fremfor å utvikle nye produkter og forretningsmodeller.

Digitalisering handler om å gå løs på kjernen av det du gjør; selve forretningsmodellen og heller motivere til å gripe de enorme mulighetene som ligger i teknologiskiftet. Virksomheter som tar grep nå, kan gå en svært lys fremtid i møte. Med våre flate organisasjoner, høye utdannelsesnivå og tradisjon for automatisering, er Skandinavia usedvanlig bra rigget for å ta den digitale ledertrøyen.

Så kjære Markedssjef, her er ti konkrete grep du kan gjøre allerede nå;

  1. Erkjenn at du må endre deg
  2. Omstill ledelsen
  3. Forstå hva du tilbyr
  4. Tenk utenfor egen bransje
  5. Skille på små og store avgjørelser
  6. Sats på talentene
  7. Prøv alle idéene
  8. Ikke gjør alt selv
  9. Øk frekvensen på IT-leveransene
  10. Bygg rett kultur

Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat eller be om et møte.