Bestill en konkurrentanalyse

Alle bedrifter har konkurrenter og konkurrerer om de samme kundene. Hvordan ligger din bedrift an sammenlignet med dine konkurrenter? Utover å vite hvem dine konkurrenter er, vil en konkurrentanalyse avdekke dine styrker og svakheter i forhold til dine konkurrenter og fortelle deg hvordan du kan dra nytte av dette. Med denne kunnskapen kan du differensiere deg ved å tilby produkter og tjenester som ikke finnes på markedet.

Innsikt gir deg den nødvendige kunnskapen for å gi din bedrift et konkurransefortrinn!

Vet du egentlig hvem du konkurrerer mot? Svaret vil kanskje overraske deg. Det er ikke alltid de man vanligvis sammenligner seg med som utgjør hele markedet eller som bør ses på som en potensiell konkurrent. Vi lever i en tid hvor bransjer, produkter og tjenester er i stadig endring. Nye aktører kommer stadig til og det som tidligere fra oversiktlig og forutsigbart kan på kort tid være kroken på dører fra etablerte aktører.

Så hvem er dine konkurrenter? Hva gjør de som kanskje ikke du har tenkt på? Hensikten med en konkurrentanalyse er å gi deg bedre innsikt og et bedre beslutningsgrunnlag.

Spørsmålene som vil bli besvart i analysen:

1. Hvem er deres konkurrenter og finnes det noen dere ikke vet om eller har tatt høyde for?
2. Hva gjør din konkurrenter bedre eller dårligere forholdt til din bedrift?
3. Hvordan er styrkeforholdet mellom deg og dine konkurrenter?
4. Gjør konkurrentene dine noe du burde se nærmere på?
5. Hvordan kan din bedrift oppnå et konkurransefortrinn?

Dette trenger vi for å gjennomføre analysen:

  1. Tilgang til Google Analytics og andre analyseverktøy dere bruker i dag.
  2. Informasjon om dine konkurrenter.

Når vi har gjennomført analyse vil vi gå gjennom våre funn med deg, samt gi deg konkrete anbefalinger på tiltak. Vi vil også gi deg råd om hvordan disse bør gjennomføres og i hvilken rekkefølge.

Vi tilbyr også en mer inngående analyser, som ser nærmere på et spesifikt område av virksomheten. Har du behov for denne type innsikt, ta kontakt med oss, så avdekker vi dine behov.

En konkurrentanalyse er mer enn bare å se på dine konkurrenter!

Som en del av analysene vil vi også se på hvordan dine konkurrenters nettsider, sosiale medier og andre relevante markedsføringstiltak som gjøres.

I denne delen av analysen ser vi i hovedsak på tre områder: autoritet, innhold og tekniske utfordringer. Rapporten dere mottar vil være en kombinasjon av tall, kakediagrammet og vår faglige vurdering av nå situasjonen deres. Å skyte spurv med kanon er ingen god ide, tiden hvor man baserte sine beslutninger på å gjette er forbi, innsikten du trenger for å ta bedre beslutninger hjelpe vi deg gjerne med.

Bestill konkurrentanalyse her!